Biologiprofessor og forfatter Dag O. Hessen er en av foredragsholderne på det nye studietilbudet på UiO. Foto: UiO.

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo, UiO, kan nå søke på et helt nytt engelskspråklig utdanningstilbud: Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences. Undervisningen starter i januar 2021.

– Dette er et tilbud til studenter som er lidenskapelig opptatt av klima, som bryr seg om tiden vi lever i og vil være med å skape endring, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved Universitetet i Oslo, i en pressemelding.

Honours-tillegget er totalt 20 studiepoeng som studentene tar ved siden av egne masterstudier. Tverrfaglig undervisning i naturvitenskap, humaniora og samfunnsfag kombineres med praktiske prosjekter.

– Sertifikatet er det første av sitt slag i Norge. Når UiO nå oppretter dette studietilbudet, er det for å møte studentenes engasjement og samfunnets behov, sier Mo.

Ursula Münster, sosialantropolog og leder for Oslo Miljøhumaniora, er ansvarlig for undervisningen. Foto: UiO.

Ursula Münster, sosialantropolog og leder for Oslo Miljøhumaniora, er ansvarlig for undervisningen. Hun planlegger en læringssituasjon som tar tak i problemene, og sikter mot løsninger.

– Studiet er direkte relevant for de prekære bekymringene mange lever med i dag, sier hun.

Aktivisme som prosjekt

Undervisningen er tverrfaglig og skal foregå i små grupper. Studentene får være med på stedsbasert læring om miljøutfordringer i Oslo, de skal dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter.

Eksempler på temaer som studentene kan gjøre prosjekter på er urbant jordbruk, miljøvern og aktivisme, grønn energi, eller klima i utdanningen. Studentene skal også lære å kommunisere fag og forskning.

– Vi skaper et rom hvor studenter fra forskjellige fag kan lære sammen – og av hverandre. Filosofistudentene har mye å lære biologistudentene, og omvendt.

Studentene som velger Honours-tillegget i Environmental Humanities and Sciences skal bli spesialister i sine fag, men styrke egen kompetanse med perspektiver og ferdigheter fra andre fag, heter det i informasjonen fra UiO.

Kjente forelesere

Klimaforsker Jana Sillmann, samfunnsgeograf Andrea Nightingale, sosialantropolog Marianne Lien, og biolog Dag Hessen, skal forelese i emnet Welcome to the Anthropocene:

Hessen skal ta med seg budskap fra boka si Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli? inn i undervisningen.

– Hvor står vi i dag, og hvor er vi på vei, både med tanke på naturtap og klimautvikling? Hva vet vi, og hva tror vi? Det blir kjernen i min undervisning, sier Hessen i pressemeldingen.

Biologiprofessoren mener studietilbudet svarer på utfordringen klimakrisen byr på.

– Studentene vil få innsikten at miljø og klima virkelig er tverrfaglige utfordringer som ikke kan løses av en disiplin alene. Naturvitenskapen kan påpeke problemene, og si hva som kreves, men selve løsningen krever bidrag fra en lang rekke fagfelt og samfunnsinstitusjoner. De store usikkerhetene i klimautviklingen framover ligger først og fremst i hvordan vi vil respondere som samfunn, sier Hessen.


- Annonse -