Også plantelivet trues – 40 % av verdens plantearter kan bli borte

Rasering av natur går ikke bare på bekostning av dyreliv og dyrenes leveområder. Mange ville planter er også sterkt truet.

Forskere som avisen The Guardian siterer, sier at vi er inne i et kappløp med klokka hvis vi skal klare å finne og identifisere plantearter før de blir utryddet.

Både ukjente arter, og mange som er identifiserte, karakteriseres som skatter, enten i form av mat, medisin eller biobrennstoff.

En global rapport som ble lansert i 2016 antydet at en av fem plantearter står i fare for å bli utryddet, men dagens forskning viser at dobbelt så mange er i fare.

Den viktigste årsaken til utryddelsesfaren er ødeleggelse av villmark, for å lage dyrkingsarealer. I tillegg kommer overhøsting av ville planter, utbygging, invaderende arter, forurensing og klimakrisens påvirkning.

Les hele saken på The Guardian.


- Annonse -