Parti fra Sørmarkfjellet. Foto: Alette Sandvik.
- Annonse -

KRONIKK: Denne uken kunne man lese en «gladsak» i Adresseavisen med følgende overskrift: «Snart kan du kjøre bil til et bortgjemt jaktområde».

Byggelederen fra TrønderEnergi innrømmer stolt at de har bygget vindkraftanlegget i Sørmarkfjellet midt i et unikt område for kulturminner og i sårbar natur. Her fisker anleggsarbeiderne fjellørret mellom sprengningene, og gravemaskinførerne kan nyte en fantastisk utsikt mens den rødlista hubroen har blitt skremt avgårde til dårligere jaktmarker.

Byggelederen er ikke så lite frekk når han påstår at veinettet som de har bygget på Sørmarkfjellet er så spektakulært at det om noen tiår vil bli vernet som kulturminner.

Alle kan si dumme ting, men dette var ikke en uheldig kommentar. Dette er holdningene som gjenspeiler hele TrønderEnergi som utbyggerselskap. Dette er selskapet som de siste 10 årene har stått bak de mest ødeleggende og omfattende inngrepene i trøndersk natur noensinne. Naturen kommer først til nytte når man involverer en entreprenør og bruker gravemaskiner og sprengstoff for å endre den til noe som vi mennesker kan ha nytte av. I dette tilfellet såkalt «grønn energi».

De mange kulturminnene på Sørmarkfjellet er faktisk enestående i Trøndelag og man må til Hardangervidda for å finne lignende fangstanlegg. Dette er spor etter mennesker som levde her for tusenvis av år siden. Det var blant annet derfor Miljødirektoratet, Riksantikvaren og en rekke andre etater frarådet denne utbyggingen.

Men NVE og OED var også i denne saken impregnert mot kloke hoders innspill. Her skulle det bygges vindkraft uansett hva som måtte komme i veien av rødlista arter, vernede friluftsområder eller verneverdige kulturminner. Som utbygger er TrønderEnergi og andre lignende selskaper nå ansvarlige for at en rekke helt unike og inngrepsfrie fjellområder er nedbygd og sprengt i fillebiter over hele landet.

Parti fra Sørmarkfjellet. Foto: Alette Sandvik.

Det som skjer er ikke bare respektløst mot naturen, artene som lever her og menneskene som har valgt å bo på en fredelig plass ytterst mot havgapet. Det er også respektløst mot det livsviktige arbeidet som for tiden pågår i Norge og andre land med å vekke befolkningen til en mer naturvennlig måte å leve på. Men hvordan skal vi klare å lære barna våre å ta vare på sårbar natur og trua arter når de ser hva foreldregenerasjonen holder på med?

Verdens dyrebestander har i snitt blitt redusert med 70 prosent siden 1970. Vi er midt inne i en global naturkrise. De siste rapportene om tilstanden til verdens natur som kom i høst er mildt sagt alarmerende. I 2010 forpliktet 190 medlemsland seg til 20 mål for å redde det biologiske mangfoldet innen 2020, de såkalte Aichi-målene. Men i sin siste rapport, publisert i september 2020, konstaterer FN at ingen av de 20 målene vil kunne bli nådd.

–  Vi driver på systematisk vis med å utrydde alle ikke-menneskelige levende vesener uttalte IPBES’ leder Anne Larigauderie.

Vi må i gang med viktige restaureringsprosjekt i naturen i tiårene som kommer – og samtidig sprenger og graver vindkraftbransjen i inngrepsfri natur som aldri før. Hvor lang tid skal det egentlig gå før norske politikere våkner?

Sørmarkfjellet var et fantastisk fjell nettopp fordi det ikke var noen veier eller turbiner der. Før hundrevis av lastebillass med betong hadde glattet ut naturens naturlige rynker for å lage «oppstillingsplasser» for turbiner som skal rage 150 meter opp i luften.

Kulturminnene var som små skatter som man måtte gå langt for å oppleve. Det er mange som ikke vet det, men en av hemmelighetene med å GÅ på tur er at opplevelsene blir dobbelt så innholdsrike når man må slite for å komme til et sted. Vi trenger ikke flere veier i fjellet for å komme oss ut.

Til byggelederen i TrønderEnergi og andre som ikke har fått med seg denne kunnskapen vil jeg informere om at skogsbilveiene i Norge faktisk rekker to og en halv ganger rundt jordkloden. Er det noe vi har mye av i dette landet så er det veier på fjellet, over myr, i skogen og langs kysten. Det finnes knapt et sted man kan gå fra fjellet til fjorden uten å måtte krysse en vei. Veiene er barrierer som stykker opp landskapet og bidrar til ødeleggende arealendringer.

Veinettet som nå er bygget i Sørmarkfjellet vil bli stående som et symbol på menneskets dumskap.

TrønderEnergi: Hvis du kan kjøre dit med bil så er det vel ikke et «bortgjemt jaktområde» lengre?

Den vulgærkulturen som tillater disse groteske utbyggingene i de siste restene av inngrepsfri natur og som samtidig mener vi skal glede oss over flere veier og tilrettelegginger har ingen fremtid for den undergraver sin egen eksistens.


Denne teksten ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og er gjengitt på Naturpress med tillatelse. TrønderEnergi er tilbudt tilsvar.

- Annonse -