BKA-medlemmer er til stede på svært mange klimaaksjoner. Her foran Stortinget i juli 2017. Foto: Naturpress.

Tipping point, eller vippepunkt, er et mye brukt begrep i klimasammenheng. Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er nå svært nær sitt eget tipping point, men i positiv forstand.

Besteforeldreaksjonen, som også er et navn som brukes, er en ganske ung miljøorganisasjon, formelt etablert som medlemsorganisasjon i 2012. Men lanseringen skjedde tilbake i 2006, da høgskolebibliotekar Halfdan Wiik på Stord tok initiativet gjennom et opprop som fikk støtte fra kjente besteforeldre innen politikk, kulturliv og kirken. I årene fram til 2012 levde initiativet som et løst nettverk tilknyttet Framtiden i våre hender.

Synlige i klimakampen

BKA-medlemmene har gjennom årene markert seg tydelig i klimakampen. Besteforeldrene er nesten alltid til stede i gatene når det er klimamarkeringer av ulike slag. Medlemmer holder appeller, og bannere og karakteristiske røde hatter skaper synlighet. Ikke minst er organisasjonen svært aktiv på sine nettsider, med nye artikler og meningsinnlegg så å si hver dag.

Oppslutningen om BKA øker, og det finnes nå 14 lokallag rundt om i landet. Organisasjonen melder at medlemstallet nærmer seg 5 000, og dermed kan statlig grunnbeløp for driftsstøtte snart være innen rekkevidde. BKA har hatt et eget prosjekt for medlemsøkning gående, «Prosjekt 5000», og i september i år ble ordning med støttemedlemskap innført, i tillegg til ordinært medlemskap.

Kan nå 5 000 medlemmer før nyttår

Annonse

Landsstyremedlem Finn Bjørnar Lund forklarer i et innlegg på hjemmesidene at BKA fyller alle kriteriene for statlig driftsstøtte, med det ene, viktige unntaket – 5 000 medlemmer.

– Prosjekt 5000 har som mål å nå dette medlemstallet før nyttår, som kan sikre en betydelig statlig driftsstøtte fra og med 1.1. 2022. Jo større antall vanlige medlemmer og støttemedlemmer, og jo flere lokallag, desto større vil støtten bli. Nytegnet medlemskap nå i høst gjelder også for 2021, sier Lund.

– Vi har nå i alt 14 lokallag rundt om i landet. Den gledelige økninga har samtidig bidratt til større belastning på tillitsvalgte. Det er i dag betydelige oppgaver og forventninger om medlemspleie, oppfølging av lokallag, kampanjer, samarbeid med andre organisasjoner, materiellutvikling, osv. Jeg vet ærlig talt ikke hvor lenge det er mulig å drifte og videreutvikle en så stor organisasjon som BKA helt uten egne tilsatte, sier Lund i innlegget.