Foto: Pixabay.

Kritikken kom fram under høringen av ny stortingsmelding om miljøkriminalitet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget fredag.

Bellona mener at miljøkriminalitet fortsatt lønner seg, og at det ikke er tatt et oppgjør med dette.

– Vi ser at alvorlig miljøkriminalitet straffes så lavt at det lønner seg økonomisk, og det er heller ingen systematisk bruk av subjektivt straffeansvar, sier Frederic Hauge, stifter av Bellona, i en post på Bellonas hjemmesider.

– Anmelder i prakis nesten aldri miljøkriminalitet

Bellona hevder at forvaltningen i praksis nesten aldri anmelder miljøkriminalitet, og at den i så fall straffes lavere enn annen kriminalitet. Organisasjonen påpeker at miljøkriminalitet har lav risiko for å bli oppdaget, og kan gi høy økonomisk gevinst.

– Meldingen har store mangler, og gir ikke signaler om endring av denne praksisen. Stortingsmeldingen svarer ikke på Riksrevisjonens kritikk av Petroleumstilsynet, og tar heller ikke et oppgjør med Miljødirektoratets bruk av utslippstillatelser med tilbakevirkende kraft, sier Frederic Hauge.

Riksrevisjonen la i januar 2019 fram en rapport om Petroleumstilsynet (Ptil). Her ble det lagt fram tre hovedkonklusjoner:

  • Ptil avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Ptil bidrar ikke til at oljeselskapene retter opp feil og avvik.
  • Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt og bøter.

Bellona anfører at Petroleumstilsynet enda ikke har anmeldt en sak.

Song Endurance

Songa Endurance-hendelsen i 2016 på Troll-feltet er et eksempel på at miljøkriminalitet straffes for lavt, mener Bellona.

En såkalt brønnkontrollhendelse under brønnplugging oppstod på den mobile riggen Songa Endurance 15. oktober, 2016. En gasslekkasje skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt etter om lag ett minutt.

Statoils interne gransking av hendelsen definerte alvorlighetsgraden som høy, og konkluderte med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv.

Kritiserer også MD

Heller ikke Miljødirektoratet følger opp petroleumsnæringen godt nok, mener Bellona, og viser til at ved avdekking av ulovlige utslipp har de ikke anmeldt forholdene, «men i stedet bedt oljeselskapene søke om utslippstillatelse».

– Dette er en forvaltning av miljøansvar vi ikke kan være bekjent av, sier Frederic Hauge.


 

- Annonse -