Drammensfjorden har blitt mye renere, men ennå finnes det miljøgifter

Prosjekt Ren Drammensfjord har pågått siden 2008, med kartlegging, overvåking og stans i tilførsel av ny forurensing. Det har gitt resultater, men ennå er det for høye miljøgiftnivåer i enkelte områder.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forholdene i Drammensfjorden i dag er blitt så gode at det kan drives rekreasjon og friluftsliv, båtliv og fritidsfiske.

Sluttrapporten fra prosjektet Ren Drammensfjord foreligger, og den friskmelder ikke helt den tidligere så forurensede fjorden. Prosjektet har vært drevet som et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud.

Forurensingen i fjorden har gjennom mange tiår kommet fra tidligere industrivirksomhet, også fra andre deler av vassdraget. Massene på sjøbunnen har vært sterkt forurenset, melder Miljødirektoratet.

– Arbeidet som er gjort i og rundt Drammensfjorden har gitt gode resultater i form av en generell nedgang i miljøgifter i vann, sjøbunn, krabber og fisk.  Det gjenstår imidlertid en del arbeid i noen avgrensede sjøområder for å få miljøgiftnivåene der ned på et tilstrekkelig lavt nivå, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ber om at kommunene utarbeider ny tiltaksplan

I områdene utenfor Tangen, Holmen og Solumstrand er nivåene av miljøgifter fortsatt for høye i forhold til de mål som er satt om at økosystemet i fjorden ikke skal ha negativ påvirkning, heter det i rapporten.

– Det er også viktig at kommunene nå utarbeider en ny tiltaksplan for det videre arbeidet med oppfølging og opprydding av forurensning i indre deler av Drammensfjorden. Det vil være et stort og viktig steg for å gjøre Drammensfjorden ren, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud jobber med å redusere kjente forurensningskilder til fjorden, blant annet gjennom pålegg om oppryddingstiltak på land og i sjø, blir det opplyst.

Drammensfjorden er en av 17 prioriterte fjordområder i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.


Foto: Drammensfjorden sett fra Løkkebergparken. (Wikimedia Commons, Peulle)

- Annonse -