23 organisasjoner stiller krav til klimaloven: Utslippskuttene skal tas i Norge

- Annonse -

2. juni skal Stortinget vedta klimaloven. 23 organisasjoner har i fellesskap satt fram tre krav om hva de mener klimaloven må inneholde.

 

De tre kravene er:

  • Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.
  • I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
  • Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.

Dette er de 23 organisasjonene som har framsatt kravene:

Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire, Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.


 

- Annonse -