23 organisasjoner stiller krav til klimaloven: Utslippskuttene skal tas i Norge

1093

2. juni skal Stortinget vedta klimaloven. 23 organisasjoner har i fellesskap satt fram tre krav om hva de mener klimaloven må inneholde.

 

De tre kravene er:

  • Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.
  • I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
  • Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.
Annonse

Dette er de 23 organisasjonene som har framsatt kravene:

Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire, Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.


 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Din kommentar
Ditt navn her