Vi søker en visjonær toppleder med internasjonal erfaring og engasjement for miljø, klima og menneskerettigheter.

(ANNONSE) Regnskogfondet har ambisiøse mål for bevaring av regnskogen og urfolks rettigheter og organisasjonen skal ta en enda tydeligere internasjonal rolle for å lykkes med dette.  Det forventes at ny leder har erfaring fra internasjonale fora og kjennskap til aktører og politiske prosesser i den globale kampen for klima og miljø, inkludert institusjonelle givere. Vedkommende må kunne være en fremtredende, troverdig og overbevisende talsperson i møte med politikere, partnere, media og samfunnet for øvrig.

Regnskogfondets høye ambisjoner vil kreve videreutvikling av organisasjonen. Vi ønsker at ny leder skal ha erfaring fra endringsledelse og ha en inkluderende og motiverende lederadferd.

Vedkommende må være trygg i rollen som leder og evne å skape engasjement og tillit til nødvendig endring og organisasjonsutvikling. Gode samarbeidsegenskaper er en forutsetning.

Sammen med våre vel 83 dyktige og engasjerte medarbeidere vil du få mulighet til å gjøre en viktig forskjell i kampen for bevaring av regnskogen og urfolks rettigheter.

Viktige ansvarsområder

• Forsterke RFs tilstedeværelse og påvirkningskraft i internasjonale fora
• Være organisasjonens talsperson og bidra til økt oppmerksomhet og støtte for organisasjonens mål – nasjonalt og internasjonalt
• Bygge allianser og samarbeid med aktuelle partnere
• Lede og videreutvikle organisasjonen, dens medarbeidere og ledere
• Overordnet ansvar for organisasjonens økonomi og drift

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

• Toppledererfaring
• Relevant internasjonal erfaring
• Kjennskap til sentrale klima- og miljøspørsmål, menneskerettigheter- og utviklingspolitikk
• Innsikt i politikk og politiske prosesser
• Erfaring fra endringsledelse
• Høyere utdannelse
• Flytende skriftlig og muntlig på norsk/et skandinavisk språk og engelsk.
• Kjennskap til våre andre arbeidsspråk (fransk, spansk, portugisisk, bahasa) er en fordel
• Sterke generelle kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

• Sterkt engasjement for Regnskogfondets arbeid
• Visjonær – må tørre å tenke stort og lede organisasjonen mot ambisiøse mål
• Utadvendt – må like å stå i front – representere påvirke og overbevise
• Samarbeidsorientert – bygger sterke og tillitsfulle relasjoner
• Trygg og robust – og evne å ta vanskelige avgjørelser
• Gjennomføringskraft
Om arbeidsgiveren: 
Regnskogfondet er en av verdens ledende bistandsorganisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og styrke regnskogbeboernes rettigheter. Vi samarbeider tett med urfolks- og miljøorganisasjoner i Sørøst-Asia og Oseania, Sentral-Afrika og Amazonas, og driver kampanje- og informasjonsarbeid i Norge og internasjonalt. For mer informasjon om Regnskogfondet, se www.regnskog.no.
Vi holder til i Mariboes gate 8, 0183 Oslo.
SØK HER


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?