Foto:Pixabay / MDG / Flickr.
Denne nyheten gjør meg helt målløs!

NRK avslører i dag at Olje- og energidepartementet lenge har visst at samfunnet kunne tape stort på oljevirksomhet i Barentshavet nordøst for Finnmarkskysten. Allikevel ble denne informasjonen holdt tilbake for Stortinget, slik at området ble åpnet for olje- og gassutvinning i 2013.

Så store og tunge politiske beslutninger skal fattes på bakgrunn av den beste kunnskapen vi har. At informasjon av denne typen er holdt tilbake for de folkevalgte, er en skandale. Jeg forventer derfor at Ap, SV og Sp, som satt i regjering da Stortinget ble lurt, i dag tar ansvar ved å vedgå at her ble gjort en alvorlig feil.

Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken må beklage at Barentshavet sørøst ble åpnet på mangelfullt grunnlag, og de bør selv ta initiativ til en granskning av hvordan dette kunne skje.

Å åpne Barentshavet sørøst for oljenæringen var et historisk feilgrep. Alle taper på ulønnsomme investeringer i olje og gass. Klimaendringene blir verre. Det sårbare og unike, arktiske dyrelivet trues av forurensing. Men de største taperne ved fortsatt ensidig satsing på olje og gass er ungene våre. Det er de som får regningen. De må betale i form av en utrygg fremtid med farlige klimaendringer, mer flom, ras og skred, og dårligere matsikkerhet. I tillegg risikerer de en gigantisk skatteregning for ulønnsomme oljeprosjekter, fordi i olja tar staten risikoen og dekker utgiftene når oljeselskapene investerer.

Når Norge bruker penger på å støtte ulønnsom oljeleting, blir det mindre penger i oljefondet, og til syvende og sist mindre penger til skole, sykehus og eldreomsorg her hjemme, eller til vaksiner og kampen mot sult i verden.

Det er ikke til å fatte at oljedepartementet under Ola Borten Moe visste at åpningen av Barentshavet sørøst kunne bli et enormt tapsprosjekt for Norge, men at de likevel bevisst holdt dette tilbake for Stortinget.

For en arroganse! Og for en enorm, dobbel risiko som en har vært villig til å påføre befolkningen!

I årene som har gått siden Barentshavet sørøst ble åpnet i 2013, har olje blitt enda mindre lønnsomt, fordi prisen på olje har stupt. I tillegg har vi fått ny informasjon om alvoret i klimakrisen som dokumenterer at klimaet ikke tåler at vi bygger ut nye olje- og gassfelt.

Uansett hva dagens regjering eller AP, SV og Sp nå foretar seg, kommer jeg til å ta initiativ til å følge opp denne saken på Stortinget. Prosessen frem mot åpningen av Barentshavet sørøst må granskes. Og Stortinget må vurdere om vi overhodet kan akseptere oljevirksomhet i dette området, når vi nå har tall som så tydelig advarer om at dette er skadelig for både klimaet og for norsk økonomi og velferd.

Det er på tide å ta farvel med myten om at olje alltid er lønnsomt og det er på tide å flytte all kompetansen, kapitalen og de flinke folka over fra oljenæringen og inn i bærekraftige næringer som ikke ødelegger for barna våre. Da må noen starte med å innrømme at de tok feil.


Dette innlegget ble først publisert på Une Bastholms Facebook-side, og er gjengitt på Naturpress på kronikkplass med forfatterens tillatelse.

- Annonse -