Donald Trump, snart ikke lenger president. Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons.

Ifølge amerikanske medier, deriblant New York Times og Washington Post, har president Donald Trump avskjediget lederen for USAs Global Change Research Program.

Michael Kuperberg heter klimasjefen, og gruppen han leder legger fram dokumentasjon til administrasjonen om hvordan man skal takle klimatruslene. Gruppen skriver også klimarapporter til ulike departementer i regjeringen.

Professor – og klimafornekter

New York Times skriver at den som ventes å erstatte Kuperberg, er David Legates. Legates er professor i klimatologi, ansatt i anerkjente NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) men han er også klimafornekter.

Ifølge NYT har han i mange år arbeidet tett med klimafornektergrupperinger, og har en gang uttalt at «CO2 er næring for planter, og ikke en forurenser»

En av kildene til NYT er Myron Ebell, en annen klimafornekter. Ebell ledet overgangsteamet til Donald Trump i 2016, da de skulle overta EPA (Environmental Protection Agency).

Hylles av norske klimafornektere

At David Legates hører til blant vitenskapsfornekterne når det gjelder klima, går også fram av den norske klimafornektergruppen Klimarealistene. De lister opp Legates under samlesiden Prominente klimaforskere, og har blant annet lagt ut et brev han har signert,  der Parisavtalen angripes.

Legates har ifølge Expressen blant annet skrevet en rapport der han slår fast at «bruken av fossile brensler har en positiv effekt, eller ingen innvirkning på menneskelig velbefinnende».

Hvilken posisjon David Legates rekker å innta i sin nye stilling – som altså ennå ikke er bekreftet – på den korte tiden det tar før Joe Biden tar over som president, er uvisst. Biden har forsikret om at USA skal inn igjen i Parisavtalen straks han inntar plassen i Det Hvite Hus.


 

- Annonse -