Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Klimameldingen blir lagt fram før sommeren

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I stortingsmeldingen skal det presenteres en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Det melder Klima- og miljødepartementet på sine nettsider. I 2030 skal Norges samlede klimautslipp være redusert med 40 prosent.

Fra 1. januar 2021 samarbeider Norge og EU også om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp i tillegg til kvotesystemet. I ikke-kvotepliktig sektor ligger blant annet transport, jordbruk, bygg og avfall.

Norge må kutte minst sju ganger mer enn EU

Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må kutte årlige utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 10,5 millioner tonn innen 2030, noe som tilsvarer utslippene fra samtlige biler og trailere på norske veier, ifølge Klassekampen. Hvert år må utslippene kuttes med mellom 3,5 til 5 prosent, mens EU bare behøver å kutte om lag en halv prosent.

EU-regelverket gjør 2030-målet om til et bindende utslippsbudsjett som gjelder utslippene hvert år i perioden 2021-2030. Norge vil  fra 1. januar 2021 være forpliktet til å redusere utslippene i tråd med utslippsbudsjettet for perioden 2021-2030.

Nasjonale reduksjoner – eller betale for utenlandske?

Regjeringen sier at det ennå ikke er bestemt hvordan nødvendige kutt i ikke-kvotepliktige utslipp skal fordeles mellom de ulike landene. Norge ligger an til å få et mål om 40 prosent reduksjon i 2030 fra 2005, og Klimameldingen skal blant annet legge opp en strategi for hvordan dette målet skal nås.

Budsjettene kan oppfylles gjennom reduserte utslipp nasjonalt eller ved å betale for reduksjoner i EU-landene. Regjeringen skal rapportere årlig til Stortinget om status for måloppnåelse.


Foto: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) / Flickr/Klima- og miljødep.

- Annonse -