Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Lutelandet vindkraftverk er godkjent av OED

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag planer og konsesjonsendringer for Lutelandet vindkraftverk etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget til departementet.

Lutelandet vindkraftverk ligger i Fjaler kommune i Vestland fylke og er planlagt i et område i nærhet til industriell virksomhet. Anlegget vil ha en installert effekt på i overkant av 50 Megawatt.

I forbindelse med klagebehandlingen har departementet, etter anmodning fra Stortinget, vurdert og gjennomgått behandlingen av de vedtak som er fattet for vindkraftverket.

OED skriver at de ikke har funnet feil eller mangler som kan lede til ugyldighet ved noen av vedtakene, noe som er en forutsetning for at vindkraftkonsesjoner kan omgjøres.

Departementet har i forbindelse med klagebehandlingen gjennomgått miljø-, transport- og anleggsplan, detaljplan og konsesjonsendringer. Som følge av ny kunnskap om naturmangfoldet i området blir det nå stilt strengere krav om avbøtende tiltak knyttet til fugl. Klagene ble ellers ikke tatt til følge.


 

- Annonse -