Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Smfdep / Thorbjørn Tandberg.

(DEBATTINNLEGG) – Det er vår! Sykkelfolket kan se framover til en ny sesong – og til bedre forhold for alle som velger pedalkraft. Sykling er et kinderegg som oppfyller tre ønsker på én gang: Bevegelsesfrihet. Glede. Helse. Og alt dette på en grønn måte!

Ill.foto: Unsplash.

Regjeringen vil at det skal bli enklere å velge sykling. Ny Nasjonal transportplan, som vi nettopp la fram, gir et godt grunnlag for tidenes sykkelsatsing. Det er spesielt tre områder som legger til rette for at flere skal velge sykkelen: Vi satser store midler på grønn byutvikling, vi har en egen Barnas transportplan og vi har valgt å prioritere programområdemidler til Statens vegvesen. Summen av dette er en skikkelig satsing på at folk kan velge sykkelen.

I den nye transportplanen har vi et langsiktig mål om en sykkelandel på 20 prosent i byområdene og 8 prosent på landsbasis. Spesielt i byområder er sykkelen ofte et svært godt alternativ for å komme seg dit man skal. Andre steder, med større avstander, spiller sykkelen en annen rolle.

Byene vokser. Transportbehovet kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil skape miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. I byene må vi få enda flere til å finne fram sykkelen, ta beina fatt eller bruke buss, trikk eller bane.

Sykling utnytter arealet godt, og bidrar til mindre klimagass, kø, støv og støy.

Transportplanen legger til rette for økt sykling gjennom en ambisiøs satsing på byvekstavtalene og en ny tilskuddsordning for mindre byer – og gjennom utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene i landet for øvrig.

Sykkel er en viktig del av byområdesatsingen på 80 milliarder kroner. Gang- og sykkelveier er også en del av satsingen på 28 milliarder kroner til mindre investeringstiltak utenfor de største byområdene.

Gode vaner begynner tidlig, og regjeringen er derfor særlig opptatt av at barn og unge skal ha gode muligheter for å sykle trygt i trafikken. Vi vil bruke 500 millioner kroner de neste seks årene på økt trafikksikkerhet for barn og unge, blant annet på lokalt arbeid som vil gjøre det tryggere å sykle til skolen og i nærmiljøet.

Vårsol og sykkel er pur glede, men vi har bak oss og foran oss krevende dager. Siden mars 2020 har koronatiltakene påvirket reisevanene våre. Vegvesenets målinger viser økende sykling i flere byområder i fjor sammenlignet med året før. I Oslo-området er økningen på nær 24 prosent.

Jeg tror reiserådene knyttet til korona har spilt en viktig rolle. Vi har blant annet blitt oppfordret til å unngå kollektivtrafikken når vi kan. Det blir spennende å se om folk fortsetter å sykle minst like mye når hverdagen er tilbake. Jeg håper de som har tatt fram sykkelen ikke setter den tilbake!

Sykling er bærekraftig mobilitet. Utslippene er begrenset til svette – særlig i oppoverbakkene, når hjerte og leggmuskler jubler! Og kanskje viktigere enn noen gang: Sykling er en glede i seg selv, både for barn og voksne.

Husk: Vask, olje og bremsesjekk er en bra start på sykkelsesongen!


- Annonse -