Satsing på grønn energi gir uventet god avkastning. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Det er ulønnsomt å bli værende i sektorer og selskaper som forårsaker store utslipp, når økonomien for øvrig omstiller seg til en lavutslippsøkonomi, slår Framtiden i våre hender fast.

Organisasjonen har fått SWF Global til analysere porteføljen til norske oljefondet, og sett på hvilke investeringer som gir best avkastning.

Hovedfunnet er at verdien på Oljefondet hadde vært 1073 milliarder kroner høyere ved inngangen til 2021 dersom man hadde solgt seg ut av olje og gass i 2018 og satt pengene i grønne energiaksjer i stedet. 

SWF Global tok utgangspunkt i de 289 energiselskapene som var i Oljefondets portefølje 31.12.20. Til sammen hadde disse en verdi på 358 milliarder kroner 31.12.17. Analysen dekker de tre årene mellom disse datoene (2018-2020).

– Resultatene er virkelig slående. Vi forventet ikke så mye. Nedturen i «svarte aksjer» var mer forventet, men oppturen i grønne aksjer mangler sidestykke, sier Diego Lopez i SWF Global, til E24.

Selskapene ble kategorisert som grønne (91) om de drev primært med fornybar energi og sorte (198) om de drev primært med fossil energi som olje og gass, og en begrenset gruppe som drev med uran til atomkraft.

En del av bakteppet er at Norges Bank Investment Mangement (NBIM) i november 2017 foreslo å ta olje og gass ut av listen over selskaper de kan investere i, med den begrunnelse at det ville redusere fondets samlede eksponering mot risikoen for videre fall i oljeprisen. Men bare en liten del av olje og gass-sektoren ble solgt ut i 2020.

I den samme perioden har oljeaksjer tapt seg i verdi år for år, og aksjer i fornybar energi-selskaper har økt, viser anaysen.

Dermed er det ikke lenger lønnsomt å eie olje- og gassaksjer, konkluderer FIVH, og anbefaler at Stortinget må sette tydelige utslippsmål for Oljefondet, samt klimajustere det.

Byrået SWF medgir at NBIM ikke kunne vite hvordan aksjekursene for olje og gass og fornybar energi ville utvikle seg. Slutningen som Framtiden i våre hender likevel trekker, er at å investere i verden slik den er akkurat nå, uten å tenke noen år fram i tid, vil si å investere i en økonomi som styrer verden mot en temperaturstigning på minst tre grader.

Det er fullstendig uansvarlig, skriver organisasjonen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?