Den nye ZERO-lederen: Sigrun Gjerløw Aasland. Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman.

Aasland (43) kommer fra stillingen som nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har tidligere bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken.

– ZERO er et utrolig spennende kunnskapsmiljø i skjæringen mellom teknologi, marked og politikk. Det er akkurat det klimasaken trenger. Jeg gleder meg stort til å jobbe sammen med alle de dyktige fagpersonene i ZERO, sier hun i pressemeldingen som er sendt ut.

Aasland etterfølger Marius Holm, som ledet ZERO i ni år. Holm har tiltrådt som konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

– Næringslivet går foran

Klimapolitikken er på et bra sted nå, mener Sigrun Gjerløw Aasland.

– Norsk næringsliv går foran og utvikler ny teknologi og nye løsninger, og disse må tas i bruk og skaleres opp. Og så godt som alle politikere er enige om at klimakrisen må avverges, spørsmålet er hvordan og hvor fort. Da trengs kunnskapsdeling og konstruktive politiske forslag fra oss i ZERO. Det skal vi fortsette å bidra med, sier Aasland.

Styreleder i ZERO, Erik Sauar gir denne kommentaren:

– Dette har vært en spennende prosess med mange sterke kandidater. Med Sigrun Gjerløw Aasland får ZERO en analytisk og strategisk sterk leder med et stort klimaengasjement, og som allerede nyter høy tillit i mange politiske miljøer. Hun har solid bakgrunn fra næringsliv, politikkutforming og ledelse av kunnskapsbedrifter, og dette tror vi ZERO vil dra stor nytte av fremover, sier Sauar. 

– Hun er faglig svært dyktig og formidler komplekse temaer på en tydelig og engasjerende måte. Det trengs i klimadebatten, og det trengs når ZERO skal løfte frem de gode klimaløsningene Norge og verden trenger, sier Sauar.

Rettferdig omstilling

Den nye ZERO-lederen er opptatt av å sikre at omstillingen skjer på en rettferdig måte.

– Skal vi lykkes med omstilling av norsk økonomi, må vi sørge for at det grønne skiftet også er rettferdig. De aller fleste vil løse klimakrisen, men de vil også ha trygghet for at de har en jobb og inntekt. Ingen skal bære det grønne skiftet alene, og det må politikken legge til rette for, sier Sigrun Gjerløw Aasland.

Aasland tiltrer som ny daglig leder i ZERO 6. september.

Årets ZERO-konferanse arrangeres 24. november, og skal etter planen igjen være en fysisk konferanse.


- Annonse -