Inger-Mette Stenseth. Foto: Klimafestivalen § 112 / Privat.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Grønn & Global er tilbake!

Gjest i studio under høsten første episode er Inger-Mette Stenseth, prosjektleder i og sentral skikkelse for Klimafestivalen §112. Initiativet til Klimafestivalen § 112 springer ut fra Norsk klimanettverk, som er et uformelt nettverk av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn. Norsk klimanettverk står for enkelte av kjernearrangementene i festivalen, resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner.

I samtalen med Inger-Mette Stenseth får vi høre om nye spennende prosjekter som Klimafestivalen §112 deltar i.

- Annonse -