Skjermdump fra Global Witness / YouTube.
- Annonse -

227 mennesker er registrert drept fordi de forsvarte jordinteresser og miljøinteresser, viser den siste rapporten fra Global Witness.

Det er det høyeste tallet som organisasjonen har registrert siden de begynte med arbeidet i 2012. Over en tredjedel av de drepte tilhører urbefolkningsgrupper.

Siden Parisavtalen ble undertegnet i 2015 har fire miljøvernere blitt drept hver uke et eller annet sted på kloden, og det er i Sør-Amerika forholdene er farligst. Colombia er landet med flest drepte, 65 i 2020. Men også i Brasil, Honduras, Mexico, Guatemala og Nicaragua er drapstallene høye.

I Asia er det også farlig i flere land å forsvare land og miljø. Filippinene kommer verst ut med 29 drepte, mens i India ble fire tatt av dage. I Afrika ble 18 mennesker drept, mot 7 året før, de fleste i DR Kongo.

I den vestlige sfæren ble det registrert ett drap i 2020, og det var i Canada.

– Dette må stoppe

– En dag håper vi å kunne rapportere at volden mot de som forsvarer jorda si og planeten vår, har tatt slutt, sier Chris Madden, ledende talsperson for Global Witness.

Madden mener at så lenge myndigheter ikke tar beskyttelse av de forfulgte på alvor, og så lenge selskaper ikke setter mennesker og planeten foran profitt, vil både drap og klimaødeleggende virksomhet fortsette.

– Dette tallmaterialet er nok en skarp påminnelse om at kampen mot klimakrisen medfører en utålelig byrde for noen. De risikerer livet for å redde skogene, elvene og biosfæren som er essensielle i arbeidet mot ikke-bærekraftig global oppvarming. Dette må stoppe, sier Chris Madden.

30 % av av angrepene på miljøaktivister var linket til utnyttelse av naturressurser, det være seg tømmerhogst, vannkraftutbygging, gruvedrift eller storskala landbruksdrift.

Vil ha forpliktelser inn i Parisavtalen

Global Witness foreslår en rekke tiltak for å motvirke den tragiske utviklingen. Et av dem er at FNs medlemsstater formelt anerkjenner at mennesker har rett til et trygt, sunt og bærekraftig miljø. De ber videre om at tiltak og forpliktelser blir gjort på det forestående klimatoppmøtet i Glasgow, COP26, og at menneskerettigheter og beskyttelse blir integrert i Parisavtalen. I tillegg legger de press på EU og på næringslivsinteresser for å implementere tiltak som kan bidra til sikkerheten for land- og miljøvernere.

Se video fra Global Witness:


- Annonse -