Flom i Thailand. Illustrasjonsfoto: Warmlight / Getty Images / Canva Pro.
- Annonse -

Siden år 2000 har flomrelaterte katastrofer økt med 134 % sammenlignet med de to foregående tiårene.

Håndtering, overvåking, prognoser og tidlig varsling av flomkatastrofer er fragmentert og utilstrekkelig, ifølge en ny rapport fra flere myndigheter koordinert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). På samme måte fremheves dagens finansiering av klimatiltak som utilstrekkelig.

I følge rapporten The State of Climate Services 2021: Water – som ble publisert 5. oktober – forventes antallet mennesker med utilstrekkelig tilgang til vann i minst en måned per år å stige til mer enn fem milliarder innen 2050. I 2018 var tallet 3,6 milliarder mennesker.

Områder med som er jevnlig utsatt for ekstrem tørke. Illustrasjon: WMO

«Stigende temperaturer fører til global og regional nedbør, som igjen fører til endringer i nedbørsmønstre og landbrukssesonger, med stor innvirkning på matsikkerhet og menneskers helse og velvære,» uttaler Petteri Taalas, generalsekretær i WMO.

Rapporten understreker også behove for tiltak for bedre samarbeid om vannforvaltning, og at vann- og klimapolitikk må sees i sammenheng. Investeringene i vannforvaltning må økes, sier rapporten.

“Det siste året har vi sett et fortsatt høyt nivå av ekstreme vannrelaterte hendelser. Vi har sett ekstrem nedbør og massive flom i store deler av Asia, spesielt i Japan, Kina, Indonesia, Nepal, Pakistan og India. Millioner av mennesker har blitt fordrevet og hundrevis har mistet livet. Men det er ikke bare i utviklingsland at flom har ført til store forstyrrelser. Katastrofal flom i Europa har ført til hundrevis av dødsfall og omfattende skader,» sier WMOs generalsekretær.

«Vannmangel er fortsatt en stor grunn til bekymring for mange nasjoner, spesielt i Afrika. Mer enn to milliarder mennesker bor i land med mangel på tilgang til trygt drikkevann og sanitet,» sier han.- Annonse –

Rapporten er koordinert av WMO og inneholder dokumentasjon fra mer enn 20 internasjonale organisasjoner, utviklingsbyråer og vitenskapelige institusjoner.

Kilde: UNRIC


- Annonse -