Gustav Hemming på sykkel. Foto: Centerpartiet.

Målingen for 2020 viste at på ett år økte sykkelandelen fra 7 til 10 prosent, det største spranget siden 2014.

Både bilreiser og kollektivreiser gikk tilbake i den samme perioden.

– Det er fantastisk morsomt og viktig at syklingen øker så mye i Stockholmsregionen, sier politikeren Gustav Hemming fra Centerpartiet. Hemming er regionråd i samfunnsplanlegging i Stockholm.

– Det selvsagt også en pandemieffekt her, og vi trenger å gjøre alt vi kan sammen for å beholde momentet og sikre at økningen fortsetter. Det føles godt å bryte 10-prosents grensen. Kan vi fortsette å øke i denne takten bedrer vi vi sjansene radikalt for å klare målet med at 20 prosent av reisene skal skje med sykkel i 2030, sier Hemming i en pressemelding fra Centerpartiet.

I Oslo er ambisjonene for sykling enda høyere, men man ligger lenger tilbake for å nå målene. Det er Trondheim som har ledet an av de store byene i Norge, på bruk av sykkel. Mens Oslo har ligget på mellom 6 og7 prosent, har Trondheim oppnådd 10.

I Nasjonal transportplan, som gjelder fra 2018–2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i byene i Norge skal foregå med sykkel innen 2023.

Det rødgrønne byrådet i Oslo vil at 25 prosent av alle reiser skal være med sykkel i 2025.


- Annonse -
Vil du annonsere her?