Gruvedumping: ESA gir 11 norske organisasjoner medhold

Elleve organisasjoner som i 2017 klaget Norge inn til ESA for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv, har fått støtte av overvåkingsorganet.

Det melder NRK, som har Bergens Tidende som kilde. Blant de elleve organisasjonene er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og DNT. Klagen ble sendt i tilknytning til planene om dumping av gruvemasser i Førdefjorden i Sunnfjord og i Repparfjorden i Troms.

Norge overholder ikke direktivet som blant annet krever at det skal lages en plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, heter det i den foreløpige konklusjonen, ifølge Bergens Tidende.

Klima- og miljødepartementet skriver i sitt svar til ESA at de umiddelbart vil gå gjennom norske regler og få dem i tråd med EUs mineraldirektiv.


- Annonse -