Christian Steel: – Det koster lite å gjøre et skikkelig krafttak for naturen, sammenlignet med andre satsinger. Foto: Naturpress.

Om kort tid starter den årlige marskonferansen, der rammene for neste års statsbudsjett settes.

Denne gangen skal all politikk rammes inn av hensyn til natur og klima.

Det utgangspunktet ble fastlagt i Hurdalsplattformen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer politikken sin etter. Miljøorganisasjonene kan hver dag i året konfrontere regjeringen med ordene: «Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk.»

For de er regjeringens egne.

– En tredjedel av Norge er forringet

Miljøorganisasjonen Sabima har i sitt innspill til statsbudsjettet satt en prislapp på det de mener må være startkapitalen for å reparere og beskytte natur.

– Innsatsen må begynne med et krafttak for naturen på 2,3 milliarder. Skal regjeringen klare å innfri egen visjon, må det laginnsats til, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima, i et innlegg på egne nettsider.

De foreslår tre satsingsområder; arealnøytralitet, bevaring av verdifull skog og restaurering av ødelagt skog. Til det siste punktet anfører Sabima at Stortinget har vedtatt å restaurere 15 prosent av ødelagte økosystemer innen 2025. Sabima mener at minst 120.000 kvadratkilometer norsk natur er forringet, og at det med dagens restaureringstempo vil ta hundrevis av år å få tilbake de 15 prosentene med ødelagt natur vi har sagt vi skal tilbakeføre.

En dagslønn for et eple

Å realisere at natur og klima blir en ramme rundt all politikk, vil nødvendigvis innebære at flere departementer inngår i satsingen, også økonomisk, fremholder Sabina.

–  Det må bety at det slett ikke bare er statsråden for klima og miljø, Espen Barth Eide, som kjemper for penger til et solid løft for naturen. Vi har store forventninger til at ministre med ansvarsområder som energi, landbruk, samferdsel, beredskap og finans også ser behovet for og verdien av en solid investering i naturen, sier Steel.

Han sender ut en kraftig advarsel om hva som kan bli realiteter dersom naturen fortsatt ødelegges.

– Tenk deg at du lever i en verden der et eple koster en dagslønn, der antibiotikaresistens gjør at vi dør av blærekatarr, at det blir umulig å tegne forsikring mot oversvømte kjellere etter flom. Fortsetter statsbudsjettene å være kortsiktige, kan dette bli virkelighet før vi aner det, sier generalsekretær Christian Steel.

Regjeringens marskonferanse holdes dagene 14. – 16. mars.

Kilder: Sabima, Regjeringen.

- Annonse -
Vil du annonsere her?