Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: skogvern

Kartet skal være ferdig så snart som mulig, og senest i løpet av året.
Over 100 skogverngrupperinger har blitt dannet i Polen etter at hogsten i Białowieża ble satt fokus på, og etter at EU satte ned foten.
Både Greenpeace og WWF Verdens naturfond er skuffet over at det ikke blir endringer i oljepolitikken.
Regjeringen vil halvere støtten til skogvern på statsbudsjettet, et kutt på over 200 millioner kroner.
Regjeringa kutter 235 millioner kroner i skogvern. Det er over halvparten av budsjettposten, som i regjeringens budsjettforsag nå lyder på 200,7 millioner.
– Jeg vil gratulere min kollega og Ecuador. Disse resultatene tjener ikke bare Ecuador og menneskene som bor der, men hele verden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
"– Disse kriminelle aktivitetene truer nasjonal sikkerhet, undergraver rettsstaten, frarøver land og samfunn deres naturressursbase og inntekter, driver arter til randen av utryddelse og sprer sykdom".
Den nye samarbeidsavtalen mellom Norge og Indonesia om skogvern inneholder klausuler om hemmelighold.
Miljødirektoratet tilrår overfor KLD vern av 19 skogområder på Helgeland i Nordland fylke. Ifølge MD har områdene har store naturkvaliteter. Samtidig har områdene betydning for lokal treindustri. – Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter. Skal vi sikre naturmangfoldet for kommende generasjoner,...
Men målet om 10 prosent vern av skog står ved lag.