Det gjøres framstøt for å senke farten på norske veier. Ill.foto: Unsplash.

Naturvernforbundet, Bondelaget, og NAF gjør felles sak med MDG og foreslår at norske motorveier bør har fartsgrense på 90 kilometer i timen – ikke 110.

Også NAF ønsker maksfart på 90 kilometer i timen og to- eller trefeltsvei på mindre trafikkerte veier. De presiserer at de fortsatt vil ha fartsgrense på 110 kilometer i timen og firefeltsvei på de travleste veiene.

De tre organisasjonene har skrevet brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), skriver Dagsavisen.Lavere utslipp

– Konkret ber vi om høyere terskel for når det skal bygges firefeltsvei, mer bruk av to- og trefeltsvei med midtrekkverk og en ny standard for firefeltsvei med 90-grense, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

I tillegg til at det vil gjøre det billigere å bygge vei, vil det også føre til lavere klimagassutslipp, mindre arealinngrep, mindre støy og lavere ulykkesrisiko, skriver de i brevet.

MDG: Maks 90 på alle veier

MDG vil gå hakket lenger og ha 90 som nasjonal fartsgrense, ikke bare på nye veier, ifølge avisen. Nestleder Arild Hermstad sier det også ligger en økonomisk gevinst i dette for dem som kjører både store og små biler.

– Det vil være et godt energisparingstiltak for både fossilbiler og elbiler og for tungtransporten. Det vil gi lavere drivstofforbruk og dermed også lavere regninger, sier han.

Reduserte fartsgrenser var et av forslagene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) sist uke for å få ned oljeforbruket i industrialiserte land.

Frp er kritisk

Nestleder Ketil Solvik-Olsen i Frp er svært kritisk til at NAF er på lag med de andre tre organisasjonene.

Han sier at Høyre og Frp i regjering mer enn doblet bevilgningene til veivedlikehold, samtidig som utbyggingen av motorvei også ble mer enn doblet.

– Samtidig økte fartsgrensen på mange motorveier til 110 km/t uten negative konsekvenser. Det er mulig både å vedlikeholde veinettet man har og samtidig sikre at veier man bygger, er dimensjonert for fremtiden, sier den tidligere samferdselsministeren.

(©NTB)

- Annonse -
Vil du annonsere her?