Petteri Taalas, WMO-sjef. Foto: UN Geneva / Flickr / CC.

Fire dystre klimarekorder ble brutt i fjor: Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, havstigning, temperaturen i havet og forsuring av havet.

Det går fram av den årlige rapporten om klimaets tilstand fra Verdens meteorologiske organisasjon, WMO.

– Klimaet vårt endrer seg foran øynene våre. Varmen som fantes av menneskelige utslipp av klimagasser vil fortsette å varme opp planeten i mange generasjoner framover. Havnivåstigning, opparming og forsuring av havet vil fortsette i hundrevis av år dersom man ikke finner opp noen måte å fjerne karbon fra atmosfæren. Noen isbreer har nådd et vendepunkt der det ikke er mulig å snu utviklingen. Dette vil ha langsiktige konsekvenser i en verden der over to millioner mennesker allerede opplever vannmangel, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas i en pressemelding.

Rekordvarme år

De syv siste årene har vært de syv varmeste som noen gang er målt. 2021 ble «bare» en av topp syv på grunn av den midlertidige nedkjølende effekten til La Niña på begynnelsen av året, men dette påvirker ikke den overordnede trenden med stigende temperaturer. Gjennomsnittstemperaturen i 2021 var 1,11 grader over førindustrielt nivå, slår rapporten fast.

– Det er bare et spørsmål om tid før vi ser et nytt rekordvarmt år, sier Taalas.

Dette er nok en tydelig tegn på at menneskelig aktivitet skaper forandringer på global skala på land, til havs og i atmosfæren, med langsiktige og skadelige følger for bærekraftig utvikling og økosystemer, sier WMOs rapport.

Vil fase ut subsidier

Ekstremvær førte til økonomiske tap på hundrevis av milliarder dollar og store menneskelige lidelser i 2021. Konsekvensene for mat- og vannsikkerhet har fortsatt i 2022.

FNs generalsekretær Antonio Guterres tar til orde for kraftige økninger i investeringene i fornybar energi og en rask utfasing av subsidiene til fossiler.

– Fornybar energi er den eneste veien til virkelig energisikkerhet, stabile kraftpriser og bærekraftig sysselsetting. Hvis vi handler sammen, kan overgangen til fornybar energi bli det store fredsprosjektet for det 21. århundret, sier Guterres.


- Annonse -
Vil du annonsere her?