Ill.foto: Unsplash.

De siste årene har fokus på blant annet klima gjort at mange flere ønsker å reise med tog over flere strekninger.

Dette er en trend over hele Europa. Å reise med nattog øker også i popularitet, fordi det gir mulighet til å reise langt og miljøvennlig uten å bruke så mye (våken) tid. 

Ettersom mange av dagens fjerntog er gamle, har Norske Tog omsider satt i gang en konkurranse om å levere nye tog. Det er viktig at det kjøpes inn tog med nok kapasitet. Det inkluderer også nok sovekøyer i nattogene, så det blir et godt alternativ til fly for enda flere. 

Derfor reagerer vi i Besteforeldrenes klimaaksjon på det som nå synes å være prioriteringene. Slik vi ser det, vil det føre til lavere og ikke økt kapasitet på nattogene, med dårligere sovevogntilbud.

Planlegger for mindre kapasitet

Norske Tog ønsker at dag- og nattfunksjoner tilbys i samme standard togsett med kun 56 køyer per tog, som gjøres om til 56 sitteplasser på dagtid. 

I dag har nattogene 90 køyer mellom Oslo og Bergen/Trondheim og 60 køyer Oslo–Stavanger og Trondheim–Bodø. Ofte er soveplassene fullbooket. I tillegg er det på Bergensbanen vogner med enklere sovekupeer for grupper, med 6 senger i hver kupe.  

Norske Tog planlegger altså med mindre sovekapasitet i nattogene enn i dag, og mellom Oslo og Bergen/Trondheim langt mindre. De stiller ingen krav om at togene skal være fleksible, slik at antall vogner per tog kan økes hvis etterspørselen tilsier det. Sannsynligvis vil anskaffelsen ende opp med det som kalles motorvognsett. Da vil det heller ikke være mulig med tilbud som kombinerer flere destinasjoner i samme tog.

Et slikt opplegg er beskrevet nærmere av en av undertegnede hos Transportøkonomisk institutt.

Liten mulighet for vekst på flere tiår

I mange nattog i Europa kjøres det vogner med 6 senger per kupé og noe lavere standard, og med betydelig lavere billettpriser. Norske Tog legger heller ikke opp til ulike komfortklasser, hvor folk kan sove tettere, for å kunne tilby større kapasitet og dermed billigere billetter. 

Et annet alternativ for enkeltpersoner som både vil reise billig og ha en separat kupe, er såkalte sovekapsler, eller «MiniSuites» som de Østerikske jernbaner kaller dem: 

Heller ikke et slikt alternativ har Norske Tog tatt med i kravene til tilbyderne.

Vi kjenner ikke til noen andre land som bruker bare kombinerte dag/nattog i alle fjerntog. Det framstår som et kompromiss mellom behovene til dag- og nattog, hvor nattogene er nedprioritert. Når togene først er bestilt, vil vi sannsynligvis ha nattog med kun 56 køyer (samt antagelig noen liggestoler) for mange tiår framover. Da blir det liten mulighet for vekst i sovemarkedet på tog.

Vi trenger politisk inngripen

Totalt sett virker det som Norske Tog ser for seg mindre etterspørsel etter soveplasser enn i dag, og at de bare retter seg inn mot reisende med høy betalingsvilje for soveplasser. 

Fram til det er undertegnet kontrakter med togprodusentene, er det fortsatt mulig å finne bedre løsninger enn de Norske Tog planlegger. Vi ber samferdselsministeren gripe inn og sørge for langt høyere ambisjoner for anskaffelsen av nye tog, for å sikre et fremtidsrettet nattogtilbud!

For Besteforeldrenes klimaaksjon,
Steinar Winther Christensen, styreleder BKA
Andrew Kroglund, generalsekretær
Svein Skartsæterhagen, pensjonert jernbaneplanlegger


- Annonse -
Vil du annonsere her?