Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Innsendt

Innsendt
10 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Under byline "Innsendt" publiseres meningsinnlegg hvor det er flere forfattere. Navnene er oppført i selve teksten.
"Havmiljøet, villfiskressursene og kystnaturen skades av oppdrett. Slik skal det ikke fortsette. "
"... denne flommen, eller egentlig denne serien med flommer og oversvømmelse som følge av det, er et resultat av ødeleggende klimaendringer."
"Maten som kastes årlig i Norge kunne mettet over 1 million mennesker."
De siste årene har fokus på blant annet klima gjort at mange flere ønsker å reise med tog over flere strekninger. Dette er en trend over hele Europa. Å reise med nattog øker også i popularitet, fordi det gir mulighet til å reise langt og miljøvennlig uten å bruke så...
"Våre organisasjoner representerer til sammen over en million medlemskap. Vi er sjokkerte og skremt over forsøkene på å så tvil om hva varig vern betyr."
Av Nikolai Tangnes, Extinction Rebellion Norway (KRONIKK) Med setningen «This is our darkest hour» erklærte Extinction Rebellion (XR) opprør for livet 31. oktober 2018. Fem måneder senere erklærte bevegelsen opprør i Norge. 25 forfattere, akademikere og kulturpersonligheter skrev under på den norske erklæringen som slår fast at en forbrytelse mot...
(KRONIKK) Av Thomas Breen, direktør Norsk Vann, og Nancy Strand, adm. dir., Avfall Norge Norge har satt seg som mål å kutte utslippene med 40 % og være klimanøytralt innen 2030. Vi har også lovfestet mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Samtidig har Norge behov for økt verdiskaping...
Av Karoline Andaur, nestleder i WWF, Christian Steel, generalsekretær i Sabima, og Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet. Vår viktigste lov for å ta vare på naturmangfoldet er blitt ti år gammel. Gratulerer!  Loven har ført til mange positive tiltak for å ta bedre vare på norsk natur. Likevel – vi taper...
Åpent brev og spørsmål til ordfører i Ullensaker, Tom Staahle, fra Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker, vedrørende bruk av veto i sak om klimakrise i kommunestyremøtet 18 juni 2019. Ordfører Tirsdag 18 juni fremmet MDG en interpellasjon om at Ullensaker kommune må erklære klimakrise. Det ble i klimakriseinterpellasjonen nevnt at klimaendringene er her...
Det har stor verdi å forlenge livet på det man finner på et loppemarked. Den miljømessige gevinsten er åpenbar. Og det å finne noe som er billigere enn om man hadde kjøpt akkurat det samme nytt i butikken - og rett og slett å finne noe der som du ellers ikke...