Skal rapportere for verdens miljøforsvarere, Michel Frost. Foto: Frantz Vaillant, Wikimedia Commons / CC.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Dette er en merkedag for miljøet og miljøforsvarere, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Michel Forst er fra Frankrike og har tidligere (2014 til 2020) hatt rollen som FN spesialrapportør for forsvarere av menneskerettigheter.

Forst ble valgt til sitt nye verv på et ekstraordinært partsmøte under Århuskonvensjonen 24. juni. Århuskonvensjonen er internasjonal konvensjon som omhandler retten til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøvning på miljøområdet.

Rask reaksjon

Spesialrapportøren er den operative delen av ordningen og skal ta i mot klager fra allmennheten. Det er ikke nødvendig å bruke nasjonale klagemuligheter først. Klagene vil bli behandlet konfidensielt. Klagene skal behandles raskt. Spesialrapportøren kan iverksette umiddelbare og vedvarende beskyttelsestiltak i form av pålegg om tiltak for å beskytte miljøforsvarere.  Miljøforsvarere skal få rask beskyttelse mot å bli straffet, forfulgt eller plaget på noen måte på grunn av deres engasjement for miljøet. Den nye ordningen for rask beskyttelse – den såkalte Rapid Response Mechanism – skal gi mulighet for rask reaksjon for å hindre eller få rask slutt på straff, forfølgelse eller plage av miljøforsvarere. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap): – Foto: Stortinget / Flickr / CC.

Spesialrapportøren kan bruke diplomatiske kanaler, offentlige uttalelser eller ta opp sakene med andre menneskerettighetsorganer og nasjonale myndigheter og statsoverhoder i land klagene gjelder, heter det i forklaringen fra KLD.

– Viktig bidrag

Espen Barth Eide (t.h.) ønsker den nye ordningen – og Forst som den første spesialrapportøren – velkommen.

– Dette er et viktig og dessverre nødvendig bidrag i kampen mot klima-, natur- og forurensningskrisene vi står overfor. Miljøforsvarere gjør en viktig innsats i denne kampen.  Innsatsen kan i verste fall koste dem livet, som vi nylig så i Brasil. Miljøforsvarere er utsatt også i landene i Europa og Sentral-Asia som er parter til Århuskonvensjonen. De trenger effektiv beskyttelse. Den nye ordningen og Sesialrapportøren vil bidra til dette, sier Barth Eide. 

Michel Frost tvitrer om sin nye jobb:

LES OGSÅ:


- Annonse -