Utryddelse av arter er en trussel i havene. Her ses en av de truede artene, en sjøku med kalv. Foto: NOAA / Unsplash.

I New York har landene forhandlet om den såkalte UN High Seas Treaty i to uker, men er oppgitt i denne omgang.

Det melder flere internasjonale medier. Det er femte gang man gjør et forsøk å få til enighet blant 168 land (og EU) som forhandler. High Seas refererer til internasjonale havområder hvor alle land har rett til å fiske, drive overfart og forske, og utgjør to tredjedeler av alt hav på kloden.

Fiskerettigheter, finansiering og støtte til utviklingsland skal ha vært temaene som det har vært mest uenighet om.

Det er uvisst når forhandlingene blir gjenopptatt, men ifølge BBC er det satt en frist ved årets utløp, og som skal følges opp av FNs hovedforsamling.

– Tåler ikke mer utsettelse

I dag er mindre enn 1 prosent av High Seas vernet.

– Havene tåler ikke flere utsettelser. Lommer av marine vernearealer er ikke nok, uttalte Maxine Burkett, en av forhandlerne fra USA, etter bruddet.

Både USA og Russland blir beskyldt for å trenere eller blokkere for resultater i forhandlingene. En representant for WWF, Jessica Battle, sier til BBC at Arktis har vært et område som skaper splittelse i forhandlingene.

– Ettersom [Arktis] åpnes på grunn av klimaendringer og vi får mye kortere vintre, vil nye områder bli tilgjengelige for utvinning, sier Battle.


- Annonse -
Vil du annonsere her?