Skisse av anlegget.

Det nye avløpsrenseanlegget skal ligge på Øra industriområde.

Nylig ble det klart hvem som blir totalentreprenør, og FREVAR KF har innstilt AF Gruppen.

Anlegget på Øra vil bestå av flere bygg, hvorav ett er til forbehandling og bio-behandling med administrasjonsdel, et annet bygg skal brukes til slambehandling. Det skal også settes opp to såkalte råtnetanker.

Prosjektet skal levere ny og mer miljøvennlig renseteknologi og tilfredsstille skjerpede krav fra Statsforvalteren, skriver AF Gruppen i en melding i dag.

– Vi er svært tilfredse med tildelingen av et spennende og fremtidsrettet samspillsprosjekt. Denne type prosjekter er et satsingsområde for vår byggvirksomhet i Østfold. Vi ser frem til å starte samarbeidet med FREVAR KF og til å være med på et prosjekt som er med å sikre en renere Oslofjord, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Kontraktsperioden starter med samspillsfase i august 2022. Hensikten er å sikre en samordnet prosjektering og utførelse for å finne de beste løsningene. Dersom man etter samspillsfasen oppnår målene for samspillet, vil fase 2 gjennomføres med detaljprosjektering og utførelse. Forventet ferdigstillelse av fase 2 er i 2026, ifølge pressemeldingen.

Prosjektet gjennomføres i to faser. Samlet kontraktsverdi for fase 1 og fase 2 forventes å være i overkant av 1,1 milliarder kroner, opplyser AF Gruppen.


Illustrasjon: AF Gruppen.

- Annonse -
Vil du annonsere her?