Ny styreleder i NORCE, Marianne Martinsen. Foto: NORCE.

Marianne Marthinsen (42) er direktør i Finans Norge. Hun har tidligere vært politiker og finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Forskningsinstituttet NORCE hvor hun nå blir styreleder, har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

– NORCE har på veldig kort tid blitt en tung aktør i forsknings-Norge med store ambisjoner, stor bredde i forskningen og en veldig spennende sammensetning av eiere. Etter å ha brukt en del tid på etablering og reorganisering, fremstår organisasjonen som klar for å posisjonere seg enda sterkere både nasjonalt og i Europa. Det synes jeg det er morsomt å få lov til å bli en del av. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, sier Marthinsen.

Hun avløser Robert Bjerknes, som fortsetter som nestleder i styret til NORCE. Marthinsen ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009, 2013 og 2017, og har i dag flere styreverv.

– Vi er svært glade for å få Marianne Marthinsen om bord, og ser frem til å samarbeide med henne, sier fungerende konsernsjef Thor Arne Håverstad i NORCE.

Marthinsen sier hun kjenner instituttsektoren først og fremst fra rollen som politiker.

– Hovedsakelig på to måter: som ansvarlig for sektorens rammevilkår og som mottaker av kunnskap fra forskningsinstituttene. Det er en sektor jeg alltid har hatt stor interesse for. På Stortinget jobbet jeg for eksempel en god del med virkemiddelapparatet og barrierer for kommersialisering, sier Marthinsen.  

NORCE er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer.

– Mitt ønske er å bidra til å løfte det strategiske og politiske arbeidet i styret. Samtidig vil rollen kreve at jeg lærer sektoren å kjenne fra innsiden, og det vil nok kreve både tid og ydmykhet fra min side, sier den nye styrelederen.  

En av de første oppgavene til den nye styrelederen, er å ansette ny konsernsjef i NORCE, etter at Kristin Wallevik for kort tid siden gikk av.

– Jeg vet at det er mange som synes at dette er en trist sak. Samtidig er det mitt klare inntrykk at NORCE er godt rigget, og at det er et stort ønske om å komme raskt videre og fortsette å jobbe for å utvikle NORCE. Det håper jeg at jeg kan bidra til. Det aller viktigste på kort sikt blir å få til en god rekrutteringsprosess, sier Marthinsen.

LES OGSÅ


- Annonse -