Kansellisjef Mette Tverli overrekker St. Olavs Orden til NMBUs professor emeritus Ola Heide. Foto: Sofie Holtedahl.

Fikk den høyest rangerte dekorasjonen en person kan motta for sivil virksomhet i Norge.

Den 14. oktober 2022 ble professor emeritus Ola M. Heide ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, av Hans Majestet Kongen, slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

I sin tale omtalte kansellisjef Mette Tverli den nyslåtte ridderen som «inspirerende og enormt kunnskapsrik».

– Kjære Ola, takk for innsatsen du har lagt ned for faget, for NMBU og for det livsviktige spirende livet i verden. Gjennom nyskapende forskning, en unik formidlingsevne og et meget sterkt engasjement både i Norge og internasjonalt, har dine mange bidrag innen fagfeltene gitt oss sentral kunnskap om naturen – vårt livsgrunnlag, sa NMBUs rektor Curt Rice. 

27 år gammel begynte han på den daværende landbrukshøgskolen etter først å ha drevet eget gartneri sammen med sin kone. 1967 tok han doktorgraden – Dr. Agric ved Norges Landbrukshøgskole (NLH). Senere skulle han bli både professor og rektor ved NLH.

Heide understreket hvor mye han har trivdes med å være student, forsker og leder på Ås.

– Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag, sa Heide i takketalen.

Relevans for klimaendringene

Karrieren har hatt et internasjonalt preg. Gjennom arbeidslivet har han vært tilknyttet seks ulike universiteter i fire ulike verdensdeler. Heide har forsket på hvordan klima påvirker plantenes vekst og utvikling, og spesielt hvordan temperatur og daglengde regulerer vekstrytme, blomstring og vinterhvile.

Hans forskning har videre gitt verdifull kunnskap om plantenes tilpasning til klima og effekter av klimaendringer på kulturplanter og arktisk-alpine planter. Han har studert hvordan plantenes klimareaksjoner og døgnrytme påvirkes av plantehormoner og hvordan plantene måler tid ved hjelp av daglengde.

Heides forskning er spesielt relevant i en tid der klodens temperatur er i endring, og gir oss kunnskap om naturens samspill og planters tilpasning til klimaendring, skriver NMBU i sin pressemelding.

91 år og forsker fortsatt

– Gjennom ditt engasjement for å bevare det genetiske mangfoldet var du blant de første som pekte på muligheten til å etablere frølagre i nedlagte gruver på Svalbard, kommenterte Rice.

Hans virke har lagt grunnlaget for stor framgang for norsk frøavl og bidro sterkt til å gjøre Norge selvforsynt med frø av klimatilpassede grassorter. Dette har vært en forutsetning for at vi kan drive landbruk over hele landet.

Videre trekkes det fram at Ola M. Heide har vært en entusiastisk og engasjerende formidler, flink til å få fram anvendte aspekter i de mer teoretiske delene av faget slik at studentene syntes det var nyttig kunnskap. Som veileder blir han omtalt som «inspirerende og hjelpsom». Han hadde alltid tid til å gi god veiledning i planlegging av forsøk og skriving av vitenskapelige artikler, samtidig som han stilte krav.

Som 91-åring er han fortsatt en aktiv forsker, og hans foreløpig siste publikasjon utkom samme uke som han ble tildelt ordenen.


- Annonse -