Klimaskeptiker har fått plass i Sunaks regjering

Statsråden med ansvar for Wales-anliggender har frontet antiklima-standpunkt i flere år, men har fjernet ytterliggående sitat fra egen nettside etter at han fikk plass i den nye regjeringen.

Skrev at menneskeskapte klimaendringer «kanskje ikke finnes», og kalte FNs klimapanel for alarmister så sent som i 2018. Nå ser det ut til at han har snudd.

David Davies er den nye ministeren med ansvar for Wales-anliggender i Rishi Sunaks regjering. Nettstedet DeSmog har gått Davies litt nærmere i sømmene, og funnet flere eksempler på tydelig klimaskepsis, og endog tilnærmet ren klimafornektelse, der anerkjent forskning underkjennes.

Som minister for Wales medfører jobben til Davies ansvar for blant annet energi og klimaendringer.

I en debatt før ratifiseringen av Parisavtalen i 2016 skal David Davies ifølge DeSmog ha argumentert med at «klimaet har alltid forandret seg», en vanlig manøver som klimafornektere og skeptikere har brukt i lang tid.

Samme år anklaget Davies BBC for å ha «slukt krok, snøre og søkke ved å akseptere vitenskapelig konsensus om klimaendringer».

Kanskje er utsagnet om at IPCC, FNs klimapanel, er alarmister, det mest ytterliggående han har kommet med.

Gjør retrett

I senere tid har Davies tilsynelatende gjort en slags retrett, og trolig endret sine kontroversielle standpunkter. Nylig uttalte han til den walisiske avisen WalesOnline at han fullt ut aksepterer forbindelsen mellom CO2 og klimaendringer, og han har sagt at regjeringen er fullt forpliktet til landets mål om netto nullutslipp.

Utsagnet som DeSmog fant på Davies egen hjemmeside, om at «menneskeskapte klimaendringer kanskje ikke finnes», ser ut til å være fjernet.

Statsminister Rishi Sunak skal forøvrig ikke delta på COP27 i neste uke, har han sagt. Et miljøutspill han har kommet med etter at han tok over som statsminister er at forbudet mot fracking skal gjeninnføres.

Les hele saken på DeSmog.


- Annonse -