Ella Marie Hætta Isaksen, her utenfor Statkrafts hovedkontor. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

De unge samiske aktivistene som i februar okkuperte olje- og energidepartementet blir nå ilagt bøter for å ikke etterkommet politiets pålegg natt til 27. februar i år.

De hadde da aksjonert med sivil ulydighet inne i departementet i fire døgn.

De bøtelagte får en bot hver på 5000 kroner.

I den samme tidsperioden fikk aksjonistene Statkraft til å stenge hovedkontoret sitt i Oslo, og elleve departementer ble blokkert. Aktivistene gikk inn på Olje- og energidepartementet da det hadde gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at to vindkraftverk bryter menneskerettighetene til samene på Fosen, og at konsesjonene som ble gitt er ugyldige.

Tidligere i høst har politiet bedt om påtaleunnlatelse for forholdene, men statsadvokaten har nå valgt å ilegge aktivistene bøter. 

– Knusende

– Det er knusende at unge samiske aksjonister blir straffet, mens staten som har begått menneskerettighetsbrudd i over to år, fortsatt får gå fri, sier Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

– Vi hadde en høyesterettsdom i ryggen da vi gikk inn på OED, og i løpet av ni dager stengte ti departementer i Oslo sentrum. Det er ingen tvil om at det var akkurat det som skulle til for at saken skulle få den oppmerksomheten den fortjente, og at regjeringen omsider innrømmet brudd på menneskerettighetene. Fortsatt har ikke Fosen-saken blitt løst, men nå blir altså menneskerettighetsforkjempere tvunget til å betale tusenvis av kroner for å stå opp for rettsstaten og unge samers fremtid, sier Ella Marie Hætta Isaksen.  

Artikkelen fortsetter under bildet

– Her er noen av de samiske aksjonsistene utenfor Statkrafts hovedkontor i Oslo. Greta Thunberg har slått seg ned sammen med dem. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Hun reagerer på måten politiet gikk fram på. Og nekter å betale boten hun har fått.

– I nesten fire døgn demonstrerte vi inne på OED. Vi ble nektet mat og medisiner det første døgnet, og ble nektet tilgang til pressen. Vi følte at departementet forsøkte å usynliggjøre aksjonen vår, men utenfor vokste det seg en folkemengde som støttet oss. Midt på natten, mens hele verden lå og sov, kom plutselig politiet. Det var utrolig sårbart å bli vekket av en hel gjeng bevæpnede politifolk. Staten valgte heller å dysse ned protesten vår, enn å ta ansvar for å stanse menneskerettighetsbrudder. Jeg nekter å akseptere en bot for dette, sier Ella Marie Hætta Isaksen. 

Reindriftssame og kunstner Mihkkal Hætta, som bodde utenfor Stortinget i en lavvo i fem uker denne høsten, vil heller ikke godta straff. Han er klar for å ta saken til retten: 

– Samene på Fosen har stått i denne kampen i over tjue år og tatt den gjennom hele rettssystemet – og til og med vunnet! Når selv ikke en enstemmig seier i Høyesterett fører frem, har vi ikke annet valg enn å ta i bruk sivil ulydighet. Jeg følte meg tvunget til å ta grep, og bryte loven for at en rettskraftig dom skulle følges opp. For det aksepterer jeg ingen straff. Jeg er klar for å ta det til retten, sier Mihkkal Hætta. 

– For snevre ytringsfrihetsrammer

Elden Advokatfirma som representerer flere av aktivistene reagerer på bakgrunnen for bøtene.  

– Etter vårt syn har Statsadvokaten her lagt til grunn for snevre rammer for ytrings- og forsamlingsfriheten, slik den er beskyttet etter praksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Det er herunder lagt for liten vekt på bakgrunnen for demonstrasjonen og hvor sterke inngrep i ytringsfriheten politiets opptreden medførte. Det er spesielt uheldig at Statsadvokaten ikke legger vekt på urfolksrettigheter i denne sammenheng, idet ytringsfrihet i saker som gjelder urfolksrettigheter er gitt særlig beskyttelse i EMDs praksis, sier ddvokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden advokatfirma. 


Artikkelen er basert på en i hovedsak uredigert pressemeldig fra Fosen-aksjonistene.

- Annonse -
Vil du annonsere her?