Faksimile av deler av brevet til slottet. Naturpress har lagt til litt grafikk.

I slutten av august starter oljekonferansen ONS i Stavanger, med over 60 000 deltakere. Det norske kongehuset er beskytter av oljekonferansen.

ONS skal være en av verdens største oljekonferanser.

Extinction Rebellion mener ONS-konferansen i 50 år har jobbet for å grønnvaske oljenæringen og forlenge oljealderen. Nå reagerer gruppen på at Kongehuset er kongelig beskytter av konferansen, «selv om fossile brensler utgjør den største trusselen mot menneskerettigheter, økonomisk stabilitet og basale menneskelige behov i vår tid.»

Extinction Rebellion krever at Kongen trekker tilbake beskyttelsen av oljekonferansen ONS.

ONS 2024 som pågår fra 26. til 29. august, har over 1000 utstillere og over 1000 presentasjoner. Det er deltakelse fra 94 land. Blant partnerne er SAS, InfoSys, DnB og DNV.

Blant foredragsholderne på ONS er generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, og generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Naturpress har bedt kongehuset om en kommentar, og om rollen som beskytter av oljekonferansen ONS vil bli vurdert. Svaret er at Kongehuset ikke ønsker å kommentere brevet fra Extinction Rebellion.

I svaret presiseres det at ordningen med beskytterskap har en lang historiske tradisjon. Ordningen fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder av samfunnslivet. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe.

Beskyttelsen av ONS ligger under særordningen beskytterskap for enkeltstående arrangement som utstillinger, turneer og konferanser.

Hele brevet fra XR til kongehuset kan du lese under.

- Annonse -
Vil du annonsere her?