Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: byggevarer

"I dagens regelverk belønnes ikke rehabilitering, og ombruk av byggevarer er komplisert, dyrt og gir økt risiko i prosjektet."