Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.
Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, mener anken ikke bør slippe gjennom. Foto: Elden.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Oslo tingrett frifant tidligere i april alle de tiltalte etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo sentrum. Denne dommen er nå delvis anket av påtalemyndigheten.

De 12 som aksjonerte utenfor Finansdepartementet slipper straff. Anken gjelder de 13 som demonstrerte hos Olje- og Energidepartementet. Men advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, som forsvarte aktivistene, mener dommen i Oslo tingrett står seg.

– Jeg mener det ikke er noe som tilsier at påtalemyndighetens anke slipper igjennom til lagmannsretten, sier Halvorsen Rønning.

Frifinnelsen av de 5 tiltalte som aksjonerte utenfor Finansdepartementet er endelig. Påtalemyndigheten har samtidig innstilt på å oppheve forelegget for 7 aksjonister som også deltok på aksjonen utenfor Finansdepartementet, melder advokatfirmaet Elden.

Demonstrasjonene i Oslo rettet seg mot regjeringens manglende oppfølgning av Fosen-saken etter Høyesterett sin dom i saken. Høyesterett slo fast at etableringen av vindkraftanlegg på Fosen var i strid med menneskerettighetene fordi de krenket samenes rett til å utøve sin kultur.

LES OGSÅ

Sak publisert i Naturpress, 19. januar i år.

– Riktig og god dom

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma mener påtalemyndigheten ved å anke dommen har lagt for lite vekt på at saken skiller seg fra andre typer saker som gjelder sivil ulydighet.

– Ytrings- og forsamlingsfriheten er særlig viktig for å holde regjeringen ansvarlig for menneskerettighetsbrudd som begås mot urfolk. Vi mener tingrettens dom er prinsipiell, riktig og god når den kom til at det norske demokratiet må ha rom for demonstrasjoner som dette, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning.

Ella Marie Hætta Isaksen, her utenfor Statkrafts hovedkontor. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Skuffet, men klar

Ella Marie Hætta Isaksen (t.h.), som var blant de tiltalte, er skuffet over anken, men gjør seg klar til ny rettsrunde.

– Det er veldig skuffende at påtalemyndigheten ikke kan la dette ligge. Vi blir nå tvunget inn i nye runder i rettssalene, noe som selvfølgelig er en påkjenning for oss alle. Vi har vært gjennom en lang og utmattende kamp mot staten, men vi gir oss ikke med det første. Nå gjør vi oss klare til å ta kampen på nytt, sier Hætta Isaksen.

Borgarting lagmannsrett skal avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles, eller om tingrettens dom blir stående. Avgjørelsen er ventet i løpet av mai, ifølge advokatfirmaet Elden.


- Annonse -