Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: e39

Fergefri E39 mellom Stord og Os, gir langt lavere klimagassutslipp enn å ta i bruk elferger på de tre fergesambandene på strekningen, ifølge Statens vegvesen. En ny studie fra Statens vegvesen har målt klimautslippene fra bruene ut fra en levetid på 100 år. Motstykket er fortsatt fergedrift i en tilsvarende...
Inngrepene i naturen blir svært store på grunn av dimensjonene på prosjektet, mener Statsforvalteren i Vestland.