Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: grønne arbeidsplasser

"Jeg antar at du da vil se på Stortingsvalget 2021 enda mer som et klimavalg, og ergo et industrivalg og et investeringsvalg", skriver Andrew P. Kroglund i denne kronikken.