Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Hagefugltellingen

Flaggspett og dompap.
Rapporter har kommet fra nesten 8000 fôringsplasser, og så langt har 370 000 fugler blitt talt.
Telleresultatet gir verdifulle data for å vurdere bestandsutviklingen for de vanligste vinterfuglartene.
Det har blitt færre kjøttmeis de siste årene - kan årets telling vise bedring?
NOF håper på stor deltakelse og understreker at alle kan delta i tellingen, både store og små. Foreningen venter å få inn rapporter fra om lag 9 000 foringsplasser som vil involvere rundt 18 000 personer i alle aldre. Et mål er å registrere flere fugler enn i fjor, da...