Flaggspett og dompap.
To foreløpige "vinnere" i årets hagefugltelling: Flaggspett og dompap. Foto: Frode Falkenberg og Per Harald Olsen, NTNU / Flickr, CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International.

Hagefugltellingen 2024 til BirdLife Norge pågår fortsatt, men den første oversikten er lagt ut.

Hittil tyder tellingen på at den relativt harde vinteren med mye snø og sterk kulde i januar, ikke har rammet småfuglene så hardt, melder foreningen. BirdLife Norge har mottatt rapporter fra nesten 8 000 fôringsplasser, og så langt har 370 000 fugler blitt talt.

De fleste artene har klart seg bra, og det gjelder også mer varmekjære arter som rødstrupe og svarttrost. Særlig dompap og gråsisik har blitt sett mye i år, ifølge BirdLife. Dompap har visstnok aldri vært så tallrik og utbredt som i år, og det har vært mye gråsisik fra Trøndelag og sørover til Sørøstlandet.

En annen art som har blitt talt opp mange ganger i Hagefugltellingen 2024 er flaggspett. En forklaring ser ut til å være invasjon østfra høsten i fjor, mener BirdLife.

Hard vinter – ikke noe for gjerdesmetten

En fugl som ser ut til å slite nå er overvintrende gjerdesmett, og denne er vanligst på Vestlandet. Gjerdesmetten takler dårlig streng vinter, og som kjent har Vestlandet også hatt en uvanlig hard vinter i år. I kjerneområdet, langs kysten fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord, er normal forekomst om vinteren på 10-12 % av hagene, men i år er den nede i under 7 %, opplyser BirdLife. På landsbasis ble den bare registrert i under 3 % av hagene.

Kjøttmeisen fortsetter sin tilbakegang. Nedgangen der henger sammen med dårlige hekkesesonger for arten.

Finkene er uforutsigbare, flere av artene flyr over store områder for å finne mat utenfor hekketiden. Det betyr at de kan dukke opp litt hvor som helst, skriver BirdLife.

Ennå kan du levere inn dine observasjoner og tall. Til og med søndag 4. februar kan du registrere på fuglevennen.no.


- Annonse -