Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Horisont 2020

"Det rekordhøye beløpet ligger an til å bli enda høyere i årene som kommer fordi Norge har verdensledende kompetanse på det EU nå satser på, nemlig klima, miljø og energi."