Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: IPCC

Har fått beskjed om å overlate forskningen til menn, drapstrusler og detaljert oppskrift på hvordan ta livet sitt.

– Det er ikke rom for flere unnskyldninger eller tid for flere utsettelser. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur, og vi må gjøre det nå, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Klimaendringene skjer rett foran øynene våre. På vår vakt. Akkurat nå er det flom i Malawi for tredje gang på ett år, det har aldri vært så lang og alvorlig tørke på Afrikas Horn og millioner er rammet av flom i Pakistan. Gang på gang er det de mest sårbare som rammes, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

De samlede forpliktelsene innebærer at vi havner på om lag 2,5 graders global temperaturøkning i 2100.
Både klimaminister og miljøfolk var glade for løsninger i IPCC-rapporten. Men uenige i hvor Norge skal sette inn støtet.
FNs klimapanel mener CCS er avgjørende for å kunne nå klimamålene.
Globale klimagassutslipp i tiåret 2010–2019 var høyere enn noe tidligere tiår.
Tre UiO-forskere fra ulike fagfelt forklarer hvordan de ser på Europas energiframtid.
Han skal ha lagt til at det ikke er mulig å rettferdiggjøre angrepet på Ukraina.
Mener behovet for et slikt panel i FN-regi, er presserende.
"Innen 2050 vil «moderat» flom ventes å inntreffe i gjennomsnitt ti ganger så ofte som i dag".