Ulrikke Torgersen og Tobias Stokkeland er talspersoner for Grønn Ungdom og var til stede på lanseringen av IPCC-rapporten. Foto: Naturpress.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fikk overlevert den nyeste klimarapporten fra IPCC mandag. Han slapp ikke unna spørsmål om norsk olje- og gassvirksomhet.

– Jeg er bekymret for at debatten skal reduseres til kun å handle om olje. Det er viktig, men det er veldig mange andre spørsmål vi må snakke om, var et av svarene Barth Eide ga.

Forsker Snorre Kverndokk overleverte IPCC-rapporten til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Naturpress.

Flere av forskerne som har bidratt til rapporten som kom i går, deltok på lanseringen og forklarte om funnene. FNs klimapanels sjette hovedrapport del 3, handler om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler.

Globale klimagassutslipp fortsetter å øke. I 2019 var utslippene omkring 59 GtCO2-ekvivalenter, som er 54 prosent høyere enn i 1990. De gjennomsnittlige årlige utslippene over perioden fra 2010 til 2019 var høyere enn i noe tidligere tiår, og globalt har utslippene økt i alle sektorer siden 2010. Men veksten går nå saktere enn før.

Mange løsninger – men de må brukes

Og løsninger som det pekes på er mange. Forsker Snorre Kverndokk fra Frisch-senteret sa at løsningene i rapporten blir servert på et sølvfat, men det er spiseplikt. Man kan altså ikke unnlate å gjøre noe, da går det uansett galt.

Noen nøkkelpunkter fra rapporten som har med muligheter og løsninger å gjøre:

  • Fossil: Å fjerne subsidier på fossilt brennstoff kan redusere klimagassutslippene med opptil 10 prosent innen 2030, samtidig som det vil øke offentlige inntekter og ha andre fordeler for miljø og bærekraftig utvikling
  • Industri: Det er mulig å oppnå netto null CO2-utslipp i industrisektoren ved å innføre løsninger i alle ledd i verdikjeden. Sirkularitet, materialeffektivitet og etterspørselsstyring er viktige nøkkelord.  
  • Byer: Byer kan klare netto null utslipp, men bare hvis utslipp reduseres både innenfor og utenfor bygrensene. Å investere i kollektivtransport, og øke sykkel og gange, bidrar ytterligere til å kutte utslippene
  • Transport: Skip, fly og godstransport på land kan redusere utslipp ved hjelp av bærekraftig biodrivstoff, hydrogen eller syntetisk drivstoff, hvis disse produseres med lavt klimaavtrykk. Disse løsningene forutsetter bedre produksjonsprosesser og lavere kostnader 
  • Fornybar energi: Kostnadsreduksjoner i nøkkelteknologi, særlig i vindkraft, solkraft, og energilagring, har gjort at overgangen til lavutslippsenergi er mer økonomisk attraktivt det neste tiåret. I enkelte regioner kan det nå være dyrere å vedlikeholde utslippsintensive systemer, enn å gå over til energisystemer med lavt utslipp
Slide som viser temperaturstigninger i ulike IPCC-scenarier. Klimaforsker Glen Peters fra Cicero forklarer. Foto: Naturpress.

Legger fram energimelding

Espen Barth Eide slo fast at det er avgjørende at vi går fra et fossilt til et fornybart energisystem, men advarte mot å tro at «noe magisk skjer» ved at ett land (Norge, red. anm.) legger om helt på egen hånd.

– Det må skje i et samspill mellom de som bruker og de som produserer energi. Norge er en stor fornybar aktør, vi har masse kompetanse på fornybart. Vi produserer mye, og vi skal produsere mer. Vi er en olje- og gassnasjon med kompetanse på karbonfangst- og lagring. Vi er opptatt av mulighetene til for eksempel blått hydrogen som kan fortrenge andre fossiler. Alt dette vil vi si mye om om få dager når vi legger fram vår energimelding, sa Barth Eide.

Tobias Stokkeland, talsperson for Grønn Ungdom. Foto: Naturpress.

– Nytt håp, men tiden er knapp

Ulrikke Torgersen og Tobias Stokkeland er talspersoner for Grønn Ungdom, MDGs ungdomsorganisasjon. De er begge opptatt av rapportens løsninger, og av at det fortsatt er håp og optimisme å spore, selv om tiden er knapp.

– Det haster mer enn noen gang, og som FNs generalsekretær sier går vi i søvne mot en klimakatastrofe. Men som rapporten viser ganske tydelig så finnes det håp og optimisme. Vi kan hvis vi vil, vi må bare ville, sier Stokkeland (t.v.).

Ulrikke Torgersen mener rapporten tilbyr løsninger på et sølvfat.

– Det er bare å plukke fra denne rapporten. Det er for eksempel billigere enn noen gang å investere i fornybar energi. Å gjøre livsstilsendringer er også noe som er lett å få til. Det er bare å brette opp ermene og sette i gang. Vi håper at denne rapporten gjør at de får opp farten. Vi mener noe av det første vi må gjøre er å slutte å lete etter mer olje og gass, og i stedet investere i ny energi. Der er det stort potensial, Norge kan tjene økonomisk på det, og vi kan bidra i Europa til den grønne omstillingen.

Hvordan skal grønn energiomstilling gå i hop med press for økt oljeproduksjon som følge av en energikrise?

Tobias Stokkeland: – At vi har økt eksporten av gass akkurat nå er et midlertidig tiltak. Det står ikke i strid med noe i rapporten. Men vi har vært altfor treige med å få fram fornybar energi, og lent oss på russisk gass i stedet. Å bygge ut fornybar energi både i Norge og Europa er noe av det raskeste vi kan gjøre for at vi skal slutte å være avhengige av russisk gass.

Ulrikke Torgersen, talsperson for Grønn Ungdom. Foto: Naturpress.

Utfordret miljøbevegelsen

Ulrikke Torgersen (t.h.) understreker at MDG ønsker tverrpolitisk samarbeid for å løse klimautfordringene, men også at partiet skal bli større og slik få mer gjennomslag for egen politikk.

– Men først og fremst håper vi at partiene som nå sitter i regjering faktisk gjennomfører det som står i denne rapporten, og all annen forskning som sier veldig tydelig hva som må til. Vi vil bidra med å være tydelige på vårt og fortsette med å fremme god, grønn politikk. Som er bra for mennesker og miljø.

Espen Barth Eide mente det var viktig å bidra til en helhetlig omstilling, og avsluttet med å utfordre miljøbevegelsen til å se på andre sektorer enn olje og gass.

– Hvordan legger vi om skogbruket i Norge? Hvordan tar vi på alvor behovet for utslippskutt i landbruket? Hvordan omstiller vi transportsystemene slik at folk likevel kan reise fra A til B, med lavere utslipp? Hvordan sørger vi for at norsk industri kan være konkurransedyktig med lavere utslipp? Hvordan sørger vi for klimakutt i bygg og ved arealbruk? Jeg er bekymret for at debatten skal reduseres til kun å handle om olje. Det er viktig, men det er veldig mange andre spørsmål vi må snakke om, sa Eide.

- Annonse -
Vil du annonsere her?