fredag, juni 2, 2023
- Annonse -Ledige stillinger

Stikkord: klimaendringer

Finnes det en link mellom klodens problemer og våre egne? Hva er sammenhengen mellom klimautfordringer og helseutfordringer? Sånn jeg ser det, finnes det en sammenheng mellom et økonomisk system som skaper press og stress på mange arbeidsplasser – og et økonomisk system som legger press på naturen. Simen Tveitereid dro denne...
De tekniske utbedringene som skal gjennomføres er ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartsbevilgning på 100 millioner i 2018. I 2016 ble det oppdaget vannlekkasjer inn i hvelvet som en følge av tining av permafrost på stedet. I disse dager pågår...
I en forskningsrapport fra Newcastle University i England vurderes framtidig fare for flom, tørke og hetebølger i 571 europeiske byer. Samtlige byer som er med i studien vil få flere dager enn før med hetebølger, uansett scenario. Det er gjort vurderinger for et lavt, middels og høyt endringsscenario, og...
Nye funn gjort av en amerikansk forskergruppe peker på enda en alvorlig sidevirkning knyttet til global oppvarming.  Forskningen er omtalt i AGU Publications.  Mengden av kvikksølv som er innelåst i permafrost i de arktiske nordområdene er ifølge forskerne nesten dobbelt så stor som i resten av verden tilsammen; i bakken, i havene...