Her ses noe av Thwaites-breen. Foto: NASA / Public Domain.

Isbreen Thwaites i Antarktis står i fare for å brytes opp, tror forskere. De fant at det strømmer mer, relativt varmt vann, innunder isen enn tidligere antatt, ifølge The Guardian.

Thwaites er på størrelse med hele Storbritannia, og er 1 km tykk. Skulle den smelte helt ville havet stige 65 cm fra dette alene. Det vil ta mellom 200 og 600 år for hele breen å smelte.

Et kallenavn på denne isen er Dommedagsisbreen. Den er en del av Amundsen-havet, og ligger på Wahlgren-kysten, ved Marie Byrd Land.

– Dette er den største usikkerheten rundt framtidig havnivåstigning, sier Robert Larter. Han er en av forskerne ved Thwaites Glacier Collaboration, hvor den nye innsikten er hentet. Forskningsprosjektet skal være en av de mest ambisiøse som noengang er iverksatt i Antarktis.

– Det som skjer i Antarktis er av stor samfunnsmessig betydning, understreker Larter.

Istapet på jorda har akselerert de siste 30 årene, og bidrar nå til om lag 4 % av all havnivåstigning, skriver The Guardian. Eksperter mener dette kan øke dramatisk dersom frontene på Thwaites brytes opp, og at det kan få følgevirkninger for andre isbreer.

Istapet i Antarktis har økt kraftig i nyere tid. I en omfattende studie som ble offentliggjort i tidsskriftet Nature i 2018 gikk det fram at det årlige istapet på verdens kaldeste sted økte fra 75 til 219 milliarder tonn i de ti foregående årene, ifølge VG.

Fronten av Thwaites-isbreen hviler på flere «topper» under sjøen, ifølge forskerne. Årsaken til at nedbrytingen av breen kan gå fortere er at det noe varmere vannet fra dypere hav trenger inn og fjerner disse toppene. Dette vil i sin tur kunne gi rom for at mer «varmt» vann påvirker breen, og akselererer prosessen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?