Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimagassutslipp

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning. Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn. – Klimatiltak i veitrafikk og...
De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.
Basert på offisielle rapporter der det heter at det vil være et utslipp på om lag 155 millioner kubikkmeter gass per rør.
Klimaministrene ble på et møte i Luxembourg natt til onsdag enige om å stanse salg av nye biler med forbrenningsmotor i 2035.
Kan være verdens største metanlekkasje. I Australia er det betydelig underrapportering av metanutslipp.
Samlede kvotepliktige utslipp er nesten uendret fra 2020 til 2021, dersom man holder Hammerfest LNG utenfor.
Norge er det landet i Europa som kaster mest klær.
Hver av byene får økonomisk støtte fra EU til å sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslipp.
Men advares mot å tro at nedgangen viser noen langsiktig trend.
Reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip bidro til de største utslippsreduksjonene.