EU: Fra 2035 vil ikke biler som slipper ut klimagasser bli solgt. Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nye biler som selges i EU, må være klimanøytrale fra 2035. Det er unionens klimaministre enige om.

Klimaministrene ble på et møte i Luxembourg natt til onsdag enige om å stanse salg av nye biler med forbrenningsmotor i 2035 og om å styrke det eksisterende kvotehandelssystemet som gjelder for industri og energi. Enigheten omfatter også høyere klimamål for alle medlemslandene i sektorer som landbruk, transport og byggebransjen.

Statsrådene er også enige om at EUs kvotesystem, som i dag dekker industri, energi og luftfart, skal utvides til å omfatte sjøfart. I tillegg vil de etablere et nytt kvotehandelssystem for veitransport og oppvarming av bygninger. Gratiskvoter til luftfart innenfor EU skal fjernes.

Pakken skal sikre at EU innfrir målet om minst 55 prosent reduksjon av hele EUs klimautslipp i 2030.

EU-parlamentet skal nå forhandle om et endelig kompromiss.

Danmarks klima- og energiminister Dan Jørgensen er glad for enigheten på møtet.

– Etter årelange og harde forhandlinger der Danmark først og fremst har kjempet for et ambisiøst utspill og siden for å fastholde og styrke ambisjonene, kan vi fra dansk side være glade og stolte over avtalene som er inngått i dag, sier han i en pressemelding.

Jørgensen mener pakken er et stort skritt i retning av at Europa kan bli uavhengig av Russland innen gass- og energiområdet.

(©NTB)

- Annonse -