Gjenvinning av klær har liten miljøgevinst. Det må lages færre klær

Fra en undersøkelse av det svenske klesmarkedet går det fram at 80 prosent av miljøbelastningen skyldes den opprinnelige produksjonen.

Det nest største miljøfotavtrykket kommer fra transport, gjort av forbrukerne.

Ifølge Mistra Future Fashion hjelper det ikke mye for klimaet sin del at vi gjenvinner tekstiler heller. Dette reduserer klimapåvirkningen kun med mellom 5 og 10 prosent. På minussiden kommer i tillegg at det ved gjenvinning behøves vann og kjemikalier før tekstilene kan inngå i nye klesplagg.

Klesindustrien kan stå for så mye som 10 prosent av alle klimagassutslipp i verden, ifølge en studie av Chalmers som Supermiljöbloggen viser til.

I Norge har Framtiden i våre hender gjort mye arbeid med å kartlegge og påvise miljøbelastningen fra klær og klesproduksjon. Organisasjonen opplyser at Norge er det landet i Europa som kaster mest klær, og at 97 prosent av våre brukte klær blir sendt til utlandet. Fra 1989 til 2018 ble den norske importen av klær fordoblet.


Annonsørinhold:

- Annonse -