Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimakrisen

Midlene går blant annet til å bekjempe plastforsøpling og støtte WWFs arbeid for bevaring av truede arter.
Dette feltet alene har gassreserver som vil slippe ut like mye CO2 som årsutslippet fra hele Ghana, hvis det blir brent.
– Det er et faktum - vi står på kanten av stupet, og vi er i ferd med å ta et langt skritt fremover, sier Hylland Eriksen.
– Klimakrisen er den største trusselen mot barn og barns rettigheter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.
Påtroppende konstituert daglig leder Markus Hustad i Økologisk Norge kan glede seg over at økologisk dyrket areal igjen øker her i landet.
Den symbolske handlingen skal markere at verden står sammen mot klimaendringene og tapet av natur.
Greta Thunberg er som vanlig skarp i sin kritikk av verdens ledere.
– Med tanke på Covid, så har jo fattigdommen i verden økt. Fattigdom er ikke et bra utgangspunkt for å løse noen slags krise, og i alle fall ikke for å løse klimakrisen, sier Penelope Lea.