Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: KonKraft

Hywind Tampen.
Olje- og gassnæringen i Norge skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005.
For å komme seg inn på kontoret måtte LO-ansatte og besøkende passere 2 oljetanker med mennesker som "druknet" i olje.